Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Pielgrzymka, 1847-1871

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1866)

Page 179 of dataset 142_6844
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
21866.02.11Pielgrzymka69Ignatius Szwider27Theodosia Smerek22Joannes SzwiderMaria PawlakLucas SmerekAnna Olewicz
Link to external page: http://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6844/56_142_0_0_6844_00179.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.