Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Bednarka, 1784-1872

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1818–1821)

Page 147 of dataset 142_6895
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11818.11.22Bednarka3Basilius Pyrz24Anna Puchorowski22Gregorius PyrzPetrus Puchorowski
21819.02.14Bednarka33Alexius Pronko24Justina Mikulicz16Mathias PronkoNicolaus Mikulicz
31819.02.14Bednarka52Joannes Telep19Anna Juszczak16Daniel TelepStephanus Juszczak
41819.02.14Bednarka12Joannes Chwało24Maria Kuzma27Nicolaus ChwałoConradus Kuzma
51819.02.14Bednarka70Michael Kocur25Maria Piernak18Theodorus KocurJoannes Piernak
61819.02.21Bednarka53Petrus Kulik27Anastasia Myszcowski16Joannes KulikPetrus Myszcowski
71820.02.06Bednarka7Jacobus Liptak26Eva Hanas30Theodorus LiptakPetrus Hanas
81820.02.13Bednarka85Joannes Juszczak23Rozalia Kłapacz18Damianus JuszczakBasilius Kłapacz
91820.11.19Bednarka62Joannes Sembratowicz33Maria Mikulicz16Andreas SembratowiczPetrus Mikulicz
101820.11.19Bednarka22Joannes Kruk24Eva Zielem18Simeon KrukJoannes Zielem
111821.02.11Bednarka47Nicolaus Hanas28Maria Pronko16Petrus HanasMathias Pronko
121821.02.25Bednarka84Michael Sembratowicz28Anastasia Popowczak16Joannes SembratowiczSimeon Popowczak
131821.03.04Bednarka74Simeon Mizik45YesAnna Kontko40Joannes Kontko
Link to external page: http://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6895/56_142_0_0_6895_00147.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.