Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1784–1785)

Page 1 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11784.02.11Męcina Wielka7Eva KaczmarczykCatholicfemaleAndreas KaczmarczykAhaphia Wolanski
21784.04.23Męcina Wielka21Georgius SmakułaCatholicmaleDaniel SmakułaMaria Pirog
31784.04.25Męcina Wielka21Maria SmakułaCatholicfemaleTimotheus SmakułaMaria Kozak
41784.05.20Męcina Wielka55Nicephorus BorykCatholicmaleTimotheus BorykFeoronia Nyszczot
51784.06.01Męcina Wielka47Joannes ChomaCatholicmaleTheodorus ChomaAnastasia Herman
61784.06.15Męcina Wielka10Anna SeginCatholicfemaleJoannes SeginMaria Fryncko
71785.07.27Męcina Wielka17Anna HermanCatholicfemaleBasilius HermanEva Chamas
81785.11.09Męcina Wielka51Maria ZywanikCatholicfemaleSimon ZywanikMaria Zielem
91785.11.12Męcina Wielka79Ignatius HermanCatholicmaleAndreas HermanAnastasia Pirog
101785.11.25Męcina Wielka25Anastasia KretCatholicfemaleJoannes KretAnastasia Lacy
111785.11.30Męcina Wielka33Ignatius HermanCatholicmaleJoannes HermanAnastasia Juzyi
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00001.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.