Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1784–1785)

Page 10 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11784.08.15Pstrążne23Nastasia MurianczykCatholicfemalePetrus MurianczykPraxedis ?
21784.10.23Pstrążne6Demetrius TylawskiCatholicmaleJacobus TylawskiAnna ?
31784.11.10Pstrążne13Catharina SzpakCatholicfemaleSimon SzpakPraxedis Hnatyk
41784.12.22Pstrążne12Nastasia KozakCatholicfemaleJoannes KozakAnna ?
51784.12.23Pstrążne22Tatianna SzpakCatholicfemaleStephanus SzpakNastasia ?
61785.01.10Pstrążne20Petrus SzopaCatholicmaleJacobus SzopaMaria ?
71785.02.02Pstrążne16Marianna HnatykCatholicfemaleGregorius HnatykAnna ?
81785.02.27Pstrążne4Alexius KopczaCatholicmaleJoannes KopczaEva ?
91785.03.07Pstrążne18Basilius KopczaCatholicmaleGregorius KopczaAnna ?
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00010.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.