Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1801–1810)

Page 101 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11810.12.16Męcina Wielka28Barbara ZagorskiCatholicfemaleJoannes ZagorskiAnna Grabania
21810.12.30Męcina Wielka10Catharina FecCatholicfemalePetrus FecCatharina Bulonda
31801.04.07Wapienne49Marianna FrinckoCatholicfemaleJoannes FrinckoAnna Kaczmaczykowa
41801.08.15Wapienne1Maria PyrzCatholicfemaleJoannes PyrzMaria Guzy
51801.10.15Wapienne46Petrus FrinckoCatholicmaleThimotheus FrinckoMaria Hałuszczak
61801.11.12Wapienne6Maria PyrzCatholicfemaleStephanus PyrzTheodosia Frincko
71801.11.13Wapienne6Michael PyrzCatholicmaleJoannes PyrzMaria Sraj
81801.12.12Wapienne13Andreas PrzybyłaCatholicmaleJoannes PrzybyłaMaria Garanowa
91802.01.11Wapienne4Anna WarianCatholicfemaleJoannes WarianMaria Kołtko
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00101.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.