Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1802–1803)

Page 103 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11802.11.02Wapienne2Maria ChimczakCatholicfemaleJoannes ChimczakMaria Wanca
21802.11.21Wapienne21Maria CuipkaCatholicfemaleDemetrius CuipkaMaria ?
31802.11.21Wapienne14Michael PrystaszCatholicmaleMichael PrystaszAhaphia Prokipczak
41802.11.21Wapienne45Maria FrinckoCatholicfemaleJoannes FrinckoEva Hanas
51802.12.24Wapienne28Maria ChimczakCatholicfemaleAndreas ChimczakMaria Romanik
61802.12.26Wapienne5Anna PyrzCatholicfemaleJoannes PyrzMaria Sraj
71802.12.26Wapienne10Anastasia BorsukCatholicfemaleJoannes BorsukMaria Warian
81802.12.29Wapienne7Anna SzopaCatholicfemalePetrus SzopaPelagia Kruk
91802.12.30Wapienne21Maria KrukCatholicfemaleDemetrius KrukMaria Zielem
101803.03.10Wapienne39Eva KrukCatholicfemale? ?Anna Kruk
111803.04.24Wapienne39Olena KrukCatholicfemaleSimeon KrukEudocia Pyrz
121803.04.30Wapienne10Jacobus BorsukCatholicmaleJoannes BorsukAnna Chimczak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00103.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.