Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1804–1805)

Page 106 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11804.12.01Wapienne46Gregorius FrinckoCatholicmaleThimotheus FrinckoMaria Hałuszczak
21805.01.20Wapienne2Basilius PyrzCatholicmaleDamianus PyrzMaria Popowczak
31805.01.20Wapienne27Feonna NyszczotCatholicfemaleGeorgius NyszczotAnna Cpen
41805.01.20Wapienne44Maria FrinckoCatholicfemaleMacarius FrinckoMaria Szypuła
51805.02.02Wapienne44Maximus SzopaCatholicmaleJoannes SzopaEva Gialodiczyk
61805.03.10Wapienne6Basilius PyrzCatholicmaleStephanus PyrzTheonna Frincko
71805.03.10Wapienne25Eva ChimczakCatholicfemaleTheodorus ChimczakHelena ?
81805.04.19Wapienne19Rosalia BorsukCatholicfemaleGregorius BorsukAnna Lepak
91805.04.22Wapienne5Rosalia PyrzCatholicfemaleDaniel PyrzAnastasia Hodjo
101805.05.26Wapienne8Michael SzopaCatholicmaleBasilius SzopaMaria Smakuła
111805.06.09Wapienne3Nikita PyrzCatholicmaleJoannes PyrzMaria Guzy
121805.06.09Wapienne4Nikita WarianCatholicmaleJoannes WarianMaria Kołtko
131805.06.13Wapienne3Joannes PyrzCatholicmaleIllegitimateTheodorus PyrzMaria Karczmarczyk
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00106.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.