Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1801)

Page 114 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11801.03.06Pstrążne8Thimotheus StaszczakCatholicmaleProcopius StaszczakAnastasia Hnatyk
21801.03.15Pstrążne17Herasimus StaszczakCatholicmaleThimotheus StaszczakPraxedis Hnatyk
31801.03.15Pstrążne22Eudocella LepakCatholicfemaleIllegitimate? ?Anna Lepak
41801.04.15Pstrążne10Maria HnatykCatholicfemaleFecko HnatykTatianna Lipnicki
51801.04.22Pstrążne4Gregorius GuzyCatholicmaleJacobus GuzyMaria Kopcza
61801.05.31Pstrążne23Christina CucuraCatholicfemaleStephanus CucuraMaria Hałuszczak
71801.06.01Pstrążne7Michael TylawskiCatholicmaleJosephus TylawskiEuphimia Staszczak
81801.07.01Pstrążne22Joannes SzpakCatholicmaleSimeon SzpakEuphimia Szopa
91801.10.25Pstrążne15Praxedis HnatykCatholicfemaleJoannes HnatykAnastasia Kozak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00114.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.