Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1802–1803)

Page 115 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11802.01.03Pstrążne6Anastasia ProkopikCatholicfemaleJacobus ProkopikMaria Kopcza
21802.02.10Pstrążne20Basilius SzopaCatholicmaleJoannes SzopaEudocia Smakuła
31802.06.20Pstrążne12Theodorus SzpakCatholicmaleMichael SzpakMaria Kozak
41802.11.28Pstrążne4Matheus KopczaCatholicmaleJoannes KopczaMaria Szopa
51802.12.18Pstrążne10Ignatius BodakCatholicmalePetrus BodakAnastasia Tylawski
61803.02.19Pstrążne2Theodorus KozakCatholicmaleDaniel KozakAnna Kozak
71803.02.13PstrążneAhaphia ZawadaCatholicfemaleCasimirus ZawadaMagdalena Chruszcz
81803.02.23Pstrążne22Basilius SzpakCatholicmaleStephanus SzpakAnastasia Romanik
91803.03.26Pstrążne6Joannes ProkopikCatholicmaleJacobus ProkopikMaria Kopcza
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00115.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.