Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1805–1807)

Page 118 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11805.09.08Pstrążne14Maria JanigaCatholicfemaleMichael JanigaMaria Tylawski
21805.11.01Pstrążne7Demetrius TylawskiCatholicmaleJosephus TylawskiEuphimia Staszczak
31805.11.02Pstrążne20Stanislaus SzopaCatholicmaleJoannes SzopaEva Smakuła
41806.07.13Pstrążne25Demianus BodakCatholicmalePetrus BodakAnastasia Tylawski
51806.10.28Pstrążne1Victor KołtkoCatholicmaleGeorgius KołtkoAnna Herrmann
61807.03.15Pstrążne4Alexius GuzyCatholicmaleJacobus GuzyMaria Kopcza
71807.03.22Pstrążne15Maria HnatykCatholicfemaleJoannes HnatykAnastasia Kozak
81807.04.20Pstrążne18Lazarus KopczaCatholicmaleDemianus KopczaMaria Kondratik
91807.07.04Pstrążne13Petrus KozakCatholicmaleMatheus KozakAnna Lizak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00118.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.