Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1788–1790)

Page 12 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11788.02.24Pstrążne9Simeon StaszczakCatholicmaleProcopus StaszczakMaria Juszczak
21788.07.27Pstrążne4Maria GuzyCatholicfemaleJacobus GuzyMaria Kopcza
31788.09.24Pstrążne1Michael KowskoCatholicmaleBasilius KowskoTatianna Molitor
41789.05.09Pstrążne3Jacobus KopczaCatholicmaleJoannes Kopcza? ?
51789.07.05PstrążneJoannes MuranizykCatholicmalePetrus MuranizykPraxedis Kozak
61789.07.19PstrążneAnna KopczaCatholicfemaleStephanus KopczaMaria ?
71789.10.19Pstrążne9Petrus StaszczakCatholicmaleProcopus StaszczakAnastasia Hnatik
81789.12.10Pstrążne15Andreas HnatikCatholicmaleNicolaus HnatikTheodosia Maciak
91789.12.26Pstrążne10Daniel HnatikCatholicmaleTheodor HnatikAnna Lipnicki
101789.12.28Pstrążne13Daniel KozakCatholicmaleMatheus KozakAnna Lizak
111790.03.15Pstrążne1Eva KowłkoCatholicfemaleBasilius KowłkoTatianna Molitor
121790.04.18Pstrążne4Anna GuzyCatholicfemaleJacobus GuzyMaria Kopcza
131790.07.18Pstrążne22Michael SzpakCatholicmaleStephanus SzpakAnastasia Romanik
141790.09.18Pstrążne21Marina KozakCatholicfemaleDaniel KozakAnna Bodak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00012.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.