Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1801)

Page 121 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11801.01.06Rozdziele50Anastasia HawrylakCatholicfemaleAlexius HawrylakAnna Dudra
21801.01.06Rozdziele50Maria HawrylakCatholicfemaleAlexius HawrylakAnna Dudra
31801.02.11Rozdziele37Joannes DraganCatholicmaleBasilius DraganMaria Myscowski
41801.02.15Rozdziele33Eudocia GrabaniaCatholicfemaleTheodor GrabaniaMaria Dragan
51801.02.20Rozdziele50Eva HawrylakCatholicfemaleDaniel HawrylakXenia Smolej
61801.03.08Rozdziele44Rosalia TeleppCatholicfemaleJoannes TeleppMaria Tylawski
71801.03.23Rozdziele57Maria TeleppCatholicfemaleTheodorus TeleppEudocia Grabania
81801.05.07Rozdziele42Rosalia DudraCatholicfemaleDemetrius DudraAnastasia Tylawski
91801.08.23Rozdziele51Maria PawlakCatholicfemaleJoannes PawlakAnna Dragan
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00121.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.