Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1823)

Page 147 of dataset 142_6924
No.BirthBaptismVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherGodparentsNotes
11823.04.191823.04.20Męcina Wielka7Marianna KaczmaczykCatholicfemaleStephanus KaczmaczykAnna Murianka
21823.06.091823.06.10Męcina Wielka18Marianna KretCatholicfemaleJosephus KretTheodosia Krupa
31823.06.211823.06.22Męcina Wielka36Timotheus ZelemCatholicmaleBasilius ZelemEva Pyrz
41823.06.211823.06.22Męcina Wielka28Thecla ZagorskiCatholicfemaleJoannes ZagorskiAnna Grabania
51823.06.301823.06.30Męcina Wielka35Anna FecCatholicfemaleAlexius FecEva Łanca
61823.07.061823.07.11Męcina Wielka22Joannes ZagorskiCatholicmaleBlasius ZagorskiMagdalena Przybyła
71823.07.281823.07.28Męcina Wielka4Simeon SzopaCatholicmaleMarcus SzopaPraxedis Dyki
81823.08.301823.08.31Męcina Wielka14Justina ZywanCatholicfemaleGregorius ZywanAnna Jurkowski
91823.10.141823.10.15Męcina Wielka66Thecla JuszczakCatholicfemaleIllegitimate? ?Marianna Juszczak
101823.08.051823.08.06Męcina Wielka1Hermolanus ZawadzkiCatholicmaleBasilius ZawadzkiElesnora Gramadzki
111823.11.011823.11.02Męcina Wielka48Demetrius HermanCatholicmaleGregorius HermanPraxedis MuriankaNB long note
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00147.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.