Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1787–1790)

Page 15 of dataset 142_6924
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11787.11.04Pstrążne4Jacobus Guzy24Maria Kopczycha22
21788.11.03Pstrążne3Jacobus Szpak24Maria Paraniczka40Yes
31788.11.10Pstrążne6Petrus Bodak20Xenia Kotaczycha15
41788.11.19Pstrążne9Procopus Staszczak36Anastasia Hnaticha24
51789.02.22Pstrążne38Thomas Lipnicki24Pelagia Szopicha20
61790.02.14Pstrążne6Jacobus Molitor24Maria Kopczycha19
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00015.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.