Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1828–1829)

Page 153 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11828.02.13Męcina Wielka53Cirillus BorykCatholicmaleIllegitimate? ?Eva Boryk
21828.02.21Męcina Wielka39Cecilia RusiniakCatholicfemaleIllegitimate? ?Maria Rusiniak
31828.04.01Męcina Wielka22Mathias ZagorskiCatholicmaleBlasius ZagorskiMagdalena Przybyła
41828.05.27Męcina Wielka74Theodorus KaczmaczykCatholicmaleStephanus KaczmaczykMaria Kret
51828.08.23Męcina Wielka44Anna KijankaCatholicfemaleIllegitimateJoannes KijankaMaria Mizius
61828.09.10Męcina Wielka47Parasceva ChomikCatholicfemaleGeorgius ChomikMaria Turek
71828.09.25Męcina Wielka66Michael JuszczakCatholicmaleAthanasius JuszczakMaria Prystasz
81828.09.27Męcina Wielka51Michael SmakułaCatholicmaleTheodorus SmakułaCatharina Niemcionka
91828.11.03Męcina Wielka6Maria MuriankaCatholicfemaleSimeon MuriankaMaria Frincko
101828.11.28Męcina Wielka39Lupinus RusyniakCatholicmaleIllegitimate? ?Maria Rusyniak
111828.12.18Męcina Wielka26Nicolaus SzewczykCatholicmaleTheodorus SzewczykAgatha Kret
121828.12.25Męcina Wielka32Stephanus KretCatholicmalePetrus KretEuximia Boryk
131828.12.27Męcina Wielka36Maria ZielemCatholicfemaleBasilius ZielemEva Pyrz
141829.02.09Męcina Wielka35Gregorius FecCatholicmaleAlexius FecEva Wanca
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00153.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.