Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1830)

Page 155 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11830.01.24Męcina Wielka52Maria HermannCatholicfemaleJoannes HermannMaria Frincko
21830.02.11Męcina Wielka53Cecilia TyndyrakCatholicfemaleIllegitimate? ?Euximia Tyndyrak
31830.03.01Męcina Wielka48Maria HermannCatholicfemaleGregorius HermannPraxedis Murianka
41830.03.24Męcina Wielka31Maria KretCatholicfemaleJoannes KretAhaphia Fec
51830.03.27Męcina Wielka18Alexius KretCatholicmaleJosephus KretTheodosia Krupa
61830.03.27Męcina Wielka41Maria SmarzCatholicfemaleNicetas SmarzBarbara Barszcz
71830.05.07Męcina Wielka3Stephanus SzopaCatholicmaleJoannes SzopaAnna Dragan
81830.05.15Męcina Wielka57Joannes BorykCatholicmaleAndreas BorykThecla Jasiowicz?
91830.06.09Męcina Wielka7Joannes KaczmaczykCatholicmaleStephanus KaczmaczykAnna Murianka
101830.07.06Męcina Wielka53Anna BorykCatholicfemaleGregorius BorykPraxedis Zywan
111830.07.27Męcina Wielka53Anna BorykCatholicfemaleJoannes BorykMaria Kaczmaczyk
121830.08.03Męcina Wielka75Rosalia HermannCatholicfemaleJoannes HermannTatianna Zagorski
131830.08.28Męcina Wielka68Maria ZielemCatholicfemaleMichael ZielemMaria Zagorski
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00155.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.