Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1822–1823)

Page 166 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11822.04.18Wapienne13Agapia PristaszCatholicfemaleJoannes PristaszMarianna Garan
21822.05.21Wapienne20Helena DziadokCatholicfemaleJoannes DziadokAgaphia Chymczak
31822.05.25Wapienne6Constantinus PyrzCatholicmaleJoannes PyrzAnna Chymczak
41822.08.25Wapienne33Petrus KontkoCatholicmaleJoannes KontkoMarianna Młinar
51822.10.12Wapienne18Thomas BorsukCatholicmalePantalemon BorsukMarianna Warian
61823.02.13Wapienne30Rosalia SzopaCatholicfemaleHiacentius SzopaParascevia Bodak
71823.04.24Wapienne44Anastasia FrinckoCatholicfemaleSimeon FrinckoMarianna Cuipka
81823.05.15Wapienne25Timotheus ChymczakCatholicmalePaulus ChymczakMaria Roman
91823.07.25Wapienne17Anna KrukCatholicfemaleTheodorus KrukMarianna Pyrz
101823.10.15Wapienne49Michael MichalczakCatholicmaleJoannes MichalczakMarianna Smoley
111823.10.18Wapienne31Pelagia PyrzCatholicfemaleMacarias PyrzEudocia Hałuszczak
121823.11.22Wapienne43Rosalia FrinckoCatholicfemaleMacarias FrinckoAgapia Dragan
131823.12.01Wapienne34Andreas RomanCatholicmaleBasilius RomanHelena Dudra
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00166.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.