Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Death records (1785–1788)

Page 17 of dataset 142_6924
No.Death
Date
Burial
Date
VillageHouseNameRelig.GenderAgeDeath
Cause
FamilyNotes
11785.03.03Pstrążne9Xenia StaszczychaCatholicfemale70Tussi et punctura laderis
21785.05.12Pstrążne20Petrus SzopaCatholicmale6mMorte communiFather: Jacobus Szopa
31785.06.06Pstrążne1Constantinus MolitorCatholicmale14dUlcus habuid in capite quod audavit mortemRelative: Procopius Molitor
41785.06.15Pstrążne4Alexius KopczaCatholicmale3mCommuni morte parvulidFather: Joannes Kopcza
51785.08.20Pstrążne14Daniel StachmalCatholicmale42Maligna et debilitate pectoria
61787.06.19Pstrążne1Procopus MolitorCatholicmale67Ordinaria
71787.07.14Pstrążne3Basilius ParaniczCatholicmale50Ordinaria
81787.07.28Pstrążne21Marianna BodakCatholicfemale24OrdinariaFather: Basilius Bodak
91788.02.21Pstrążne9Maria StaszczakowaCatholicfemale32Ordinaria
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00017.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.