Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Death records (1785–1788)

Page 17 of dataset 142_6924
No.Death
Date
VillageHouseNameRelig.GenderAgeDeath
Cause
FatherMotherSpouseNotes
11785.03.03Pstrążne9Xenia StaszczychaCatholicfemale70Tussi et punctura laderis
21785.05.12Pstrążne20Petrus SzopaCatholicmale6mMorte communiJacobus Szopa
31785.06.06Pstrążne1Constantinus MolitorCatholicmale14dUlcus habuid in capite quod audavit mortem
41785.06.15Pstrążne4Alexius KopczaCatholicmale3mCommuni morte parvulidJoannes Kopcza
51785.08.20Pstrążne14Daniel StachmalCatholicmale42Maligna et debilitate pectoria
61787.06.19Pstrążne1Procopus MolitorCatholicmale67Ordinaria
71787.07.14Pstrążne3Basilius ParaniczCatholicmale50Ordinaria
81787.07.28Pstrążne21Marianna BodakCatholicfemale24OrdinariaBasilius Bodak
91788.02.21Pstrążne9Maria StaszczakowaCatholicfemale32Ordinaria
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00017.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.