Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1816–1817)

Page 177 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11816.01.29Pstrążne19Joannes StaszczakCatholicmaleBasilius StaszczakEva Szpak
21816.02.11Pstrążne5Anna WarcholikCatholicfemaleAmbrosius WarcholikEva Murianka
31816.03.15Pstrążne24Basilius GuzyCatholicmaleIllegitimate? ?Eva Guzy
41816.05.05Pstrążne24Georgius GuzyCatholicmaleIllegitimate? ?Anna GuzyNB long illegitimate note
51816.05.20Pstrążne18Joannes KopczaCatholicmaleDamianus KopczaMarianna Oliar
61816.07.10Pstrążne4Anna KopczaCatholicfemaleJoannes KopczaAnna Szopa
71816.08.15Pstrążne2Marianna TelawskiCatholicfemaleGregorius TelawskiMarianna Hnatik
81816.08.25Pstrążne15Petrus HnatikCatholicmaleJacobus HnatikAnna Murianka
91816.10.13Pstrążne22Michael SzpakCatholicmaleBasilius SzpakMarianna Szopa
101816.10.15Pstrążne20Pelagia SzopaCatholicfemaleJoannes SzopaEva Smakuła
111816.10.27Pstrążne16Damianus HnatikCatholicmaleMichael HnatikAnastasia Kozak
121816.12.03Pstrążne7Catharina TelawskiCatholicfemaleJoannes TelawskiMarianna Hnatik
131817.02.22Pstrążne23Rosalia CucuraCatholicfemaleStephanus CucuraMarianna Hałuszczak
141817.10.07Pstrążne27Gregorius KontkoCatholicmaleGregorius KontkoAnna Kozak
151817.11.13Pstrążne1Michael KontkoCatholicmaleGeorgius KontkoAnna Herman
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00177.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.