Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Death records (1788–1790)

Page 18 of dataset 142_6924
No.Death
Date
VillageHouseNameRelig.GenderAgeDeath
Cause
FatherMotherSpouseNotes
11788.04.28Pstrążne21Rosalia BodakCatholicfemale65Ordinaria
21788.05.29Pstrążne18Basilius KopczaCatholicmale3OrdinariaGregorius Kopcza
31788.06.08Pstrążne22Praxedis SzpaczychaCatholicfemale80Ordinaria
41788.08.03Pstrążne9Simeon StaszczakCatholicmale5mOrdinariaProcopus Staszczak
51788.08.31Pstrążne9Agaphia SzpaczychaCatholicfemale87Ordinaria
61789.02.17PstrążneTheodosia MarhaczkaCatholicfemale84Ordinaria
71789.12.13Pstrążne14Anna KopczaCatholicfemale5mOrdinariaStephanus Kopcza
81790.02.25Pstrążne9Anna StaszczankaCatholicfemale90Ordinaria
91790.09.25Pstrążne18Tatianna KopczaCatholicfemale12OrdinariaGregorius Kopcza
101790.09.26Pstrążne15Andreas HnatykCatholicmale1OrdinariaNicolaus Hnatyk
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00018.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.