Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1824)

Page 181 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11824.10.21Pstrążne18Pantalemon KopczaCatholicmaleDamianus KopczaMarianna Olearczyk
21824.10.25Pstrążne12Damianus LepakCatholicmaleMichael LepakMarianna Kozak
31824.12.28Pstrążne20Nicolaus SzopaCatholicmaleJoannes SzopaEudocia Smakuła
41824.01.15Pstrążne28Josephus MuriankaCatholicmaleJoannes MuriankaAnna Cucura
51824.02.07Pstrążne21Pelagia KozakCatholicfemaleStephanus KozakAnastasia Prokop
61824.03.13Pstrążne15Rosalia HnatykCatholicfemaleJoannes HnatykHelena Krutyło
71824.03.17Pstrążne3Alexius SzpakCatholicmaleJacobus SzpakAnna Guzy
81824.06.18Pstrążne4Praxedis KopczaCatholicfemaleJoannes KopczaAnna Szopa
91824.06.25Pstrążne27Petrus KontkoCatholicmaleGregorius KontkoAnna Kozak
101824.06.26Pstrążne1Petrus KontkoCatholicmaleGeorgius KontkoAnna Herman
111824.08.27Pstrążne24Maximilanus GuzyCatholicmaleAlexius GuzyTheodosia Szpak
121824.08.27Pstrążne24Andreas GuzyCatholicmaleAlexius GuzyTheodosia Szpak
131824.09.06Pstrążne1Marianna NiszczotCatholicfemaleTimotheus NiszczotMarianna Podberezniak
141824.10.29Pstrążne7Praxedis TelawskiCatholicfemaleJoannes TelawskiMarianna Hnatik
151824.11.06Pstrążne28Praxedis MuriankaCatholicfemaleIllegitimate? ?Anastasia Murianka
161824.11.06Pstrążne19Praxedis StaszczakCatholicfemaleBasilius StaszczakEudocia Szpak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00181.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.