Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1811–1830)

Page 185 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11830.02.24Pstrążne21Timotheus KozakCatholicmaleStephanus KozakAnastasia Prokop
21830.03.24Pstrążne4Eva KopczaCatholicfemaleJoannes KopczaThecla Kozak
31830.05.01Pstrążne23Georgius CucuraCatholicmaleJosephus CucuraMaria Hnatyk
41830.05.16Pstrążne17Simeon TchorikCatholicmaleGabriel TchorikEuphimia Leszkowicz
51830.08.04Pstrążne9Euphimia KozakCatholicfemaleIllegitimate? ?Maria Kozak
61830.11.24Pstrążne22Mercurius FloraCatholicmaleIllegitimate? ?Maria Flora
71811.01.15Rozdziele11Antonius BasylewiczCatholicmaleJoannes BasylewiczRosalia KrynickiHer father is the parish priest and her mother's father is the parish priest of “Bruna”-- possibly Brno in Moravia?
81811.01.16Rozdziele48Stephanus RusinCatholicmaleJosephus RusinAnna Tylawski
91811.03.04Rozdziele54Eva RusinCatholicfemaleJoannes RusinHelena Dudra
101811.04.12Rozdziele40Maria PregnarCatholicfemaleBasilius PregnarRosalia Dudra
111811.05.12Rozdziele30Joannes CapCatholicmaleIllegitimate? ?Mediana Cap
121811.05.23Rozdziele0Maria SywakCatholicfemaleEmilianus SywakMaria ?
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00185.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.