Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1784)

Page 19 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11784.05.04Rozdziele56Pelagia PaulakCatholicfemaleAndreas PaulakAnastasia Tylawski
21784.05.08Rozdziele47Rozalia DudraCatholicfemalePetrus DudraMaria Kriszczak
31784.08.31Rozdziele32Maria LizakCatholicfemaleTheodor LizakMaria Pizyk
41784.09.15Rozdziele36Maria BiegunCatholicfemaleStephanus BiegunTheodosia Prystaj
51784.11.08Rozdziele53Michael RusinCatholicmaleSimon RusinAnna Dudra
61784.11.13Rozdziele38Maria TylawskiCatholicfemaleJan TylawskiMaria Papaj
71784.11.26Rozdziele11Stephanus TylawskiCatholicmaleStephanus TylawskiAgaphia Romanik
81784.12.05Rozdziele59Anna DraganCatholicfemaleJoannes DraganAnastasia Fryncko
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00019.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.