Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1823)

Page 199 of dataset 142_6924
No.BirthBaptismVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherGodparentsNotes
11823.01.091823.01.10Rozdziele26Tatianna AkymikCatholicfemaleStephanus AkymikEuphimia Kopcza
21823.01.141823.01.15Rozdziele39Pelagia WozniakCatholicfemaleJoannes WozniakAnna Dyky
31823.01.231823.01.23Rozdziele20Athanasius DraganCatholicmalePetrus DraganMarianna Łanca
41823.02.231823.02.24Rozdziele50Theodorus GrabaniaCatholicmaleMarcus GrabaniaPelagia Hawrylak
51823.06.061823.06.07Rozdziele22Theodorus MichalczakCatholicmaleMaximilianus MichalczakMaria Frincko
61823.06.291823.06.29Rozdziele47Rosalia MyscowskiCatholicfemalePetrus MyscowskiMarianna Kaczur
71823.07.211823.07.21Rozdziele22Tatianna FrinckoCatholicfemaleJoannes FrinckoAnastasia Dudra
81823.08.161823.08.17Rozdziele32Pelagia LizakCatholicfemaleMaximilianus LizakMarianna Grabania
91823.09.011823.09.01Rozdziele9Gregorius TelawskiCatholicmaleJoannes TelawskiAnastasia Dragan
101823.09.101823.09.11Rozdziele16Cosma KocurCatholicmaleMichael KocurMarianna Piernak
111823.09.161823.09.17Rozdziele17Pelagia DraganCatholicfemaleMarcus DraganAnastasia Wozniak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00199.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.