Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1793–1797)

Page 219 of dataset 142_6924
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11793.02.28Wapienne32Theodorus Młynarik40Maria Borsuk30
21793.07.03Wapienne13Jacobus Prystasz25Anna Potocka22
31794.02.09Wapienne34Andreas Frincko20Euphimia Roman20
41794.05.12Wapienne47Thimotheus Rusiniak31Anna Szopa14
51795.11.16Wapienne44Joannes Horbal20Anastasia Frincko13
61795.11.02Wapienne48Pantelimon Frincko20Maria Szewczyk15
71795.11.22Wapienne36Athanasius Kołtko18Maria Nyszczot16
81796.11.20Wapienne33Joannes Szopa25Maria Kowtko14
91797.02.05Wapienne25Joannes Pyrz26Anastasia Chimczak30
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00219.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.