Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1793–1800)

Page 220 of dataset 142_6924
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11798.02.05Wapienne11Joannes Borsuk20Anna Chimczakowa22
21799.02.11Wapienne9Thimotheus Frincko19Maria Hałuszczak16
31800.02.17Wapienne4Casparus Stopa60YesMaria Szopa17
41800.11.20Wapienne2Macarius Pyrz19Eudocia Hałuszczak15
51793.02.24Pstrążne1Joannes Warian18Maria Kołtkowna17
61793.02.24Pstrążne11Jacobus Horbal20Anastasia Dyki17
71794.06.20Pstrążne43Simeon Mizik25Anna Dyki20
81795.11.19Pstrążne11Andreas Herrmann20Maria Dyki14
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00220.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.