Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1797–1800)

Page 221 of dataset 142_6924
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11797.02.19Pstrążne34Joannes Staszczak30Maria Kopcza24
21797.11.05Pstrążne11Joannes Kopcza18Anna Kozak20
31798.11.12Pstrążne4Gregorius Mackanicz24Eva Kopcza20
41799.02.11Pstrążne17Andreas Nyszczot30YesAnna Staszczak24
51799.02.19Pstrążne12Michael Lepak28Marianna Kozak18
61799.02.24Pstrążne13Joannes Hnatik24Anastasia Kozak28
71800.02.22Pstrążne20Joannes Kopcza22YesMaria Szopowa15
81800.02.22Pstrążne15Petrus Smolej20Anna Hnatik18
91800.02.22Pstrążne18Gregorius Kopcza60YesAnna Staszczak30
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00221.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.