Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1791–1800)

Page 222 of dataset 142_6924
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11800.05.01Pstrążne17Thimotheus Staszczak60YesParascevia Szpakowa36Yes
21791.02.06Rozdziele18Andreas Ciepły37YesAhaphia Borsuczka31
31791.02.13Rozdziele10Stephanus Tylawski43YesAnna Dziadkania23
41791.06.18Rozdziele30Daniel Borsuk64YesAnna Bobaczka60Yes
51791.10.16Rozdziele44Theodorus Furtak26Anastasia Kryszczak15
61792.09.18Rozdziele13Joannes Dziki24Anastasia Tylawska15
71794.02.09Rozdziele7Joannes Pregnar21Ahaphia Tylawski15
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00222.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.