Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1813–1818)

Page 227 of dataset 142_6924
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11813.02.28Męcina Wielka18Joannes Szkirpan21Anna Kret17Jacobus Kret
21814.05.22Męcina Wielka7Stephanus Kaczmarczyk51YesAnna Murianka20Basilius Murianka
31815.06.11Męcina Wielka4Marcus Szopa18Praxedis Dyki18Theodorus SzopaJoannes Dyki
41815.11.12Męcina Wielka22Basilius Zagorski28Magdalena Przybyło16Joannes ZagorskiSebastianus Przybyło
51815.11.19Męcina Wielka6Simeon Murianka20Maria Frincko15Joannes Frincko
61816.06.16Męcina Wielka22Joannes Mizio20Praxedis Borsuk16Andreas MizioGregorius Borsuk
71816.02.18Męcina Wielka36Basilius Zelem18Eudocia Pyz28YesJoannes ZelemStephanus Pyz
81817.02.04Męcina Wielka12Petrus Prokopczak23Marianna Smakuła14 1/2Gregorius Smakuła
91817.02.09Męcina Wielka32Petrus Kret21Xenia Boryk18Ignatius KretAnna Boryk
101817.02.14Męcina Wielka53Joannes Boryk22Marianna Kaczmarczyk17 1/2Jacobus BorykJoannes Kaczmarczyk
111817.11.09Męcina Wielka49Macarius Herman26 1/2Anna Kaczmarczyk23Andreas HermanBasilius Kaczmarczyk
121818.06.03Męcina Wielka1Joannes Gurski23Eudocia Twaniszyna18Adalbertus GurskiGeorgius Twaniszyna
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00227.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.