Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1819–1823)

Page 228 of dataset 142_6924
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11819.02.14Męcina Wielka66Athanasius Juszczak25Marianna Pristasz20Joannes JuszczakJoannes Pristasz
21819.02.21Męcina Wielka17Petrus Herman30Marianna Frincko29Basilius HermanJoannes Frincko
31819.11.22Męcina WielkaMathias Szeliga49Marianna Zagorska28Joannes Zagorska
41820.02.13Męcina Wielka47Elias ChomikAquilina Murianka22Theodorus ChomikPetrus Murianka
51820.02.13Męcina Wielka42Ignatius StaszczakAnna Barszcz28Timotheus StaszczakPhilippus Barszcz
61820.02.17Męcina Wielka48Gregorius Herman35YesPraxedis Murianka24Stephanus HermanBasilius Murianka
71820.02.18Męcina Wielka68Michael Zelem18 4/12Marianna Zagorska18Joannes ZelemJoannes Zagorski
81820.02.18Męcina Wielka52Joannes Herman35Marianna Frincko25 3/12Joannes HermanBasilius Frincko
91820.02.18Męcina Wielka41Niceta Smarz17 9/12Barbara Barszcz24Gregorius SmarzAndreas Barszcz
101823.11.16Męcina Wielka72Joannes Kret22Eva Fec16Ignatius KretJoannes Fec
111823.11.16Męcina Wielka53Gregorius Boryk23Praxedis Zywa24Hiacinthus BorykGregorius Zywa
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00228.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.