Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1801–1830)

Page 231 of dataset 142_6924
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11830.11.21Męcina Wielka28Andreas Pronko28Barbara Zagorska19Romanus PronkoJoannes Zagorski
21830.11.21Męcina Wielka39Isidorus Rusyiniak32Maria Kaczmarczyk24Joannes RusyiniakBasilius Kaczmarczyk
31801.11.10Wapienne44Stephan Chomkiewicz20Anna Frincko15Lucas Frincko
41802.02.19Wapienne38Joannes Borsuk24Anna Roman30YesGregorius Roman
51802.05.23Wapienne12Gregorius Smarz46Anna Chymczak23Joannes Chymczak
61802.05.30Wapienne29Theodorus Zak50YesAnastasia Pyrz30Gregorius Pyrz
71802.07.18Wapienne23Daniel Borsuk25Maria Cpenik25Jacobus Cpenik
81802.11.14Wapienne8Joannes Szopa22Eva Kołodyczykowa18
91802.11.21Wapienne7Theodorus Pyrz22Maria Kaczmarczykowa19
101804.06.10Wapienne1Basilius Pisarczyk35YesAnna Pyzowa40Yes
111805.02.09Wapienne5Joannes Szurgolak15Maria Pyzowa16
121805.02.16Wapienne30Jacobus Szopa22Maria Niszckotowa24Yes
131805.02.25Wapienne9Joannes Hałuszczak21Maria Kowtko14
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00231.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.