Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1805–1811)

Page 232 of dataset 142_6924
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11805.05.19Wapienne21Jacobus Cpenik56YesJustina Zelem35Yes
21805.11.29Wapienne6Joannes Juszczak23Eva Pyzowa15
31807.02.01Wapienne15Joannes Brzezon27Anastasia Prisacowa23
41807.02.09Wapienne12Matheus Turkowicz24Maria Chymczak19
51807.03.03Wapienne43Gabriel Mercowacz20Maria Frynckowa17
61807.03.05Wapienne23Joannes Smoley20Maria Cpen30Yes
71807.09.25Wapienne20Joannes Dziadek24Maria Michałczonka20
81808.02.20Wapienne41Paulus Woltlu26Eva Szopowa22 1/2
91808.05.10Wapienne5Stefan Zurawa28Anastasia Pyzowa40Yes
101809.02.14Wapienne12Joannes Dziadek29YesAgaphia Chymczak19Joannes Chymczak
111809.02.15Wapienne5Jan Peran27YesAnna Pyz14Daniel Pyz
121809.02.15Wapienne11Stanislaus Bebelski48Eva Knysz40Yes
131811.02.20Wapienne18Basilius Tyndiriak22Maria Borsuk15 1/2Gregorius Borsuk
141811.02.20Wapienne5Joannes Pyz17Anna Pyz22Joannes Pyz
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00232.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.