Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1823–1827)

Page 241 of dataset 142_6924
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11823.03.09Pstrążne6Simeon Prokopik22Marianna Kozak22Jacobus ProkopikDaniel Kozak
21823.11.16Pstrążne24Alexius Guzy16Theodosia Szpak22Hiacinthus GuzyStephanus Szpak
31825.02.13Pstrążne6Joannes Prokopik22 1/12Eva Lepak25Jacobus ProkopikMichael Lepak
41825.02.13Pstrążne1Basilius Kołtko20 10/12Marianna Dragan17 1/2Georgius KołtkoBasilius Dragan
51825.02.13Pstrążne14Stephanus Kopcza73YesMarianna Cucura28 2/12Joannes KopczaStephanus Cucura
61825.02.17Pstrążne16Michael Hnatik43YesMarianna Cucura25 1/2Gregorius HnatikStephanus Cucura
71825.02.17Pstrążne17Gabriel Tchoryk21 11/12Euphimia LeszkowiczJoannes TchorykFlorianus Leszkowicz
81827.02.22Pstrążne3Michael Fedorko28Anna Szpak36YesTimotheus FedorkoJacobus Guzy
91827.11.18Pstrążne29Sobastianus Guzowski22Eva Szpak25Stanislaus GuzowskiAnna Szpak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00241.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.