Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1801–1829)

Page 242 of dataset 142_6924
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11827.11.18Pstrążne28Petrus Murianka85YesAhaphia Merkowacz35Joannes MuriankaMichael Merkowacz
21828.02.14Pstrążne18Lazarus Kopcza21Anna Cucura16Damianus KopczaStephanus Cucura
31828.11.23Pstrążne8Michael Tylawski27Maria Szpak14Josephus TylawskiJacobus Szpak
41828.11.24Pstrążne4Paulus Salayda22Martha Kołtko18Simeon SalaydaGeorgius Kołtko
51829.03.01Pstrążne23Josephus Cucura24Maria Hnatik22Stephanus CucuraJoannes Hnatik
61829.03.01Pstrążne4Joannes Kopcza23Thecla Kozak30Joannes KopczaMathias Kozak
71801.05.07Rozdziele26Joannes Pyrz30YesAnna Guzy28Gregorius Guzy
81802.02.19Rozdziele14Joannes Kołtko24Eva Kertak14Joannes Kertak
91802.02.28Rozdziele23Pantaleon Cap19Melania Dudra20Joannes Dudra
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00242.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.