Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1809–1812)

Page 245 of dataset 142_6924
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11809.02.05Rozdziele15Mathias Grabania40YesMaria Kocurowa22
21809.06.10Rozdziele18Michael Dragan60YesAgaphia Borsukowa34
31809.11.01RozdzieleJoannes Zagorski27Anna Grabania20Joannes Grabania
41810.02.15Rozdziele7Theodorus Pregnar58YesMaria Hawrylak20Daniel Hawrylak
51810.11.15Rozdziele56Damianus Barszcz22Anastasia Kaczur16Theodorus Kaczur
61810.11.25Rozdziele55Pantaleon Barszcz28 1/2Anna Dudra30YesDemetrius Dudra
71811.02.10Rozdziele37Macarius Frincko20 1/2Agaphia Dragan15Basilius Dragan
81811.02.10Rozdziele12Joannes Szopa40YesAnna Dragan19Simeon Dragan
91811.02.18RozdzieleStephanus Zurowa32YesMaria Grabania30Theodorus Grabania
101811.11.03Rozdziele9Joannes Telawski22Anastasia Dragan17Basilius TelawskiSimeon Dragan
111812.02.23Rozdziele66Petrus Grabania25Marianna Turok19Mathias GrabaniaBasilius Turok
121812.03.01Rozdziele38Joannes Telawski22Eva Szopa18Joannes TelawskiPetrus Szopa
131812.06.22Rozdziele63Pantaleon Cap26Anna Woycio17Simeon CapBasilius Woycio
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00245.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.