Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1812–1815)

Page 246 of dataset 142_6924
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11812.06.28Rozdziele50Alexius Hawrylak50YesAnna Frincko28Joannes Frincko
21812.11.15Rozdziele45Gregorius Holuta27Marianna Grabania18Petrus HolutaTheodorus Grabania
31812.11.15Rozdziele33Michael Grabania32Marianna Telawski20Theodorus GrabaniaBasilius Telawski
41812.11.22Rozdziele5Joannes Borsuk18Marianna Turek15Joannes BorsukSimeon Turek
51812.11.22Rozdziele60Daniel Bajus26Anastasia Telep22Joannes BajusDaniel Telep
61814.02.14Rozdziele32Maximilianus Lizak30Marianna Grabania15Theodorus LizakTheodorus Grabania
71814.02.14Rozdziele55Pantaleon Barszcz31YesEva Cieplik24Stephanus Cieplik
81814.02.14Rozdziele12Joannes Dragan17Marianna Holuta29Simeon DraganStephanus Holuta
91814.02.14Rozdziele29Basilius Dragan24Anna Dragan17Michael DraganBasilius Dragan
101815.03.05Rozdziele33Basilius Grabania40Marianna Holuta19Theodorus GrabaniaPetrus Holuta
111815.03.06Rozdziele50Elias Krol42YesMarianna Hawrilak35YesJacobus KrolDaniel Hawrilak
121815.06.18Rozdziele47Petrus Myscowski24Marianna Dudra25YesStephanus Myscowski
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00246.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.