Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1819–1820)

Page 248 of dataset 142_6924
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11819.02.14Rozdziele14Joannes Karlak52YesMarianna Dudra24 1/3Jacobus KarlakDemetrius Dudra
21819.02.14Rozdziele6Simeon Bajus25Agaphia Dudra20Joannes BajusPetrus Dudra
31819.11.07Rozdziele55Pantalemon Barszcz36YesPelagia Telep23Philippus BarszczTheodorus Telep
41819.11.21RozdzieleMarcus Dragan21Anastasia WozniakMichael DraganJoannes Wozniak
51820.02.13Rozdziele46Joannes Grabania19Anna Telep22Mathias GrabaniaJoannes Telep
61820.08.06Rozdziele50Alexius Hawrilak49YesMarianna Borsuk25Joannes HawrilakGregorius Borsuk
71820.09.03Rozdziele66Basilius Turok60YesAgapia Smarz30Theodorus TurokTheodorus Smarz
81820.10.29Rozdziele67Basilius Frincko23 1/2Eva Dragan18Alexius FrinckoSimeon Dragan
91820.10.29Rozdziele62Joannes Przybyła27YesAnastasia Telawska20 10/12Stephanus PrzybyłaBasilius Telawski
101820.11.19Rozdziele3Theodorus Bajus35Anastasia Ciepły21Joannes BajusAndreas Ciepły
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00248.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.