Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1790)

Page 25 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11790.12.04Rozdziele10Agaphia TylawskiCatholicfemaleStephanus TylawskiAnastasia HochmalOfficiant not indicated on copy but is clear from original. Twins but no annotation.
21790.12.04Rozdziele10Catharina TylawskiCatholicfemaleStephanus TylawskiAnastasia HochmalOfficiant not indicated on copy but is clear from original. Twins but no annotation.
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00025.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.