Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1829–1830)

Page 252 of dataset 142_6924
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11829.03.08Rozdziele45Joannes Holuta34Barbara Kocur38Petrus HolutaStephanus Kocur
21829.10.25Rozdziele24Elias Łanca30Anna Kaczur29Maximus ŁancaJoannes Kaczur
31830.02.21Rozdziele9Stephanus Kaczur25Maria Chomik14 2/12Alexius KaczurGeorgius Chomik
41830.02.21Rozdziele42Elias Dudra25Anna Rusyn14 2/12Demetrius DudraJosephus Rusyn
51830.02.28Rozdziele11Basilius Tylawski40Anna Bajus23Stephanus TylawskiJoannes Bajus
61830.06.06Rozdziele3Joannes Ciepły22YesMaria Dragan22Andreas CiepłySimeon Dragan
71830.10.03Rozdziele2Basilius Grabania22Regina Juszczak27Simeon GrabaniaJoannes Juszczak
81830.11.21Rozdziele6Mathias Bajus30Anastasia Pawlak20Joannes BajusJoannes Pawlak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00252.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.