Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Death records (1795–1796)

Page 256 of dataset 142_6924
No.Death
Date
VillageHouseNameRelig.GenderAgeDeath
Cause
FatherMotherSpouseNotes
11795.10.08Męcina Wielka30Theodosia KretikCatholicfemale1Ordinaria
21795.12.11Męcina Wielka7Anna KarczmarczykCatholicfemale3Grassans
31795.12.15Męcina Wielka7Eva MarcinikCatholicfemale56Ordinaria
41795.12.15Męcina Wielka52Alexius HermanCatholicmale1Grassans
51795.12.16Męcina Wielka29Anna MłynarikCatholicfemale1Grassans
61795.12.20Męcina Wielka49Maria HermanCatholicfemale1Grassans
71795.12.28Męcina Wielka53Maximilanus BorykCatholicmale5Grassans
81796.01.01Męcina Wielka55Theodorus BorykCatholicmale5Grassans
91796.04.08Męcina Wielka36Helena JuszczakCatholicfemale1Ordinaria
101796.04.29Męcina Wielka39Thimotheus JuszczakCatholicmale45Ordinaria
111796.12.06Męcina Wielka54Eva KarczmarczykCatholicfemale68Ordinaria
121796.12.15Męcina Wielka54Anna ZywanCatholicfemale43Ordinaria
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00256.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.