Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1784–1785)

Page 26 of dataset 142_6924
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11784.07.21Rozdziele40Gregorius Mizik60YesAgaphia Kuncicka50Yes
21784.11.03Rozdziele27Nicolaus Tinder20Maria Telepka17
31784.11.04Rozdziele3Stephanus Ciepły24Maria Borsuczka22
41784.11.21Rozdziele34Basilius Grabania22Maria Lizycka15
51785.02.02Rozdziele6Joannes Bajus24Anastasia Hulutka20
61785.02.16Rozdziele60Daniel Tylawski20Anna Osowska24
71785.02.17Rozdziele13Basilius Turek24Agaphia Borsuczka30
81785.02.23Rozdziele14Theodorus Pastorko60YesHelena Michalonka40Yes
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00026.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.