Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Death records (1796–1799)

Page 260 of dataset 142_6924
No.Death
Date
VillageHouseNameRelig.GenderAgeDeath
Cause
FatherMotherSpouseNotes
11796.02.19Wapienne39Maria KrukCatholicfemale4Grassans
21796.04.24Wapienne6Anna PyrzCatholicfemale74Ordinaria
31796.11.18Wapienne38Andreas KrukCatholicmale84Ordinaria
41797.02.15Wapienne57Anastasia SzopaCatholicfemale56Ordinaria
51797.03.06Wapienne15Gregorius MizikCatholicmale93Ordinaria
61797.04.12Wapienne33Joannes KołtkoCatholicmale19Ordinaria
71797.07.06Wapienne22Anna KorotkoCatholicfemale85Ordinaria
81797.09.15Wapienne2Michael BachaCatholicmale74Ordinaria
91797.11.09Wapienne3Thecla PyrzCatholicfemale1Ordinaria
101799.04.27Wapienne22Thimotheus KołtkoCatholicmale86Ordinaria
111799.09.30Wapienne39Catholicfemale1Ordinaria
121799.11.07Wapienne26Milian NyszczotCatholicmale22Ordinaria
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00260.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.