Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Death records (1794–1796)

Page 262 of dataset 142_6924
No.Death
Date
VillageHouseNameRelig.GenderAgeDeath
Cause
FatherMotherSpouseNotes
11794.07.26Pstrążne20Anna SzpakCatholicfemale50Ordinaria
21794.08.12Pstrążne17Anastasia StaszczakCatholicfemale56Ordinaria
31795.03.18PstrążneMaria HnatikCatholicfemale56Ordinaria
41796.02.04Pstrążne12Joannes SzopaCatholicmale5Grassans
51796.02.06Pstrążne13Daniel KozakCatholicmale6Grassans
61796.02.08Pstrążne21Maria KozakCatholicfemale5Grassans
71796.02.10Pstrążne9Joannes HnatikCatholicmale12Grassans
81796.02.12Pstrążne18Nicolaus KopczaCatholicmale5Grassans
91796.02.15Pstrążne6Maria TylawskaCatholicfemale9Grassans
101796.02.19Pstrążne14Euphimia KopczaCatholicfemale3Grassans
111796.02.19Pstrążne39Maria KrukCatholicfemale4Grassans
121796.02.19Pstrążne9Daniel HnatikCatholicmale6Grassans
131796.02.19Pstrążne23Thimotheus CucuraCatholicmale1Grassans
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00262.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.