Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Death records (1793–1794)

Page 266 of dataset 142_6924
No.Death
Date
VillageHouseNameRelig.GenderAgeDeath
Cause
FatherMotherSpouseNotes
11793.05.22Rozdziele27Maria TyndirCatholicfemale3OrdinariaNicolaus Tyndir
21793.06.13Rozdziele25Anna GrabaniaCatholicfemale4mOrdinariaBasilius Grabania
31793.06.30Rozdziele40Joannes PregnarCatholicmale11dOrdinaria
41793.07.24Rozdziele29Gregorius DraganCatholicmale90Ordinaria
51793.10.15Rozdziele10Anna TylawskaCatholicfemale1Ordinaria
61793.10.07Rozdziele29Feuronia DraganowaCatholicfemale4mOrdinaria
71794.03.12Rozdziele22Eva FrinckaniaCatholicfemale60Ordinaria
81794.05.01Rozdziele22Theodorus FrinckoCatholicmale64Ordinaria
91794.11.05Rozdziele19Anna DziadkaniaCatholicfemale70Ordinaria
101794.11.06Rozdziele2Petrus OnyszczakCatholicmale80Ordinaria
111794.12.02Rozdziele57Ahaphia TelepkaCatholicfemale75Ordinaria
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00266.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.