Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Death records (1793–1794)

Page 266 of dataset 142_6924
No.Death
Date
Burial
Date
VillageHouseNameRelig.GenderAgeDeath
Cause
FamilyNotes
11793.05.22Rozdziele27Maria TyndirCatholicfemale3OrdinariaFather: Nicolaus Tyndir
21793.06.13Rozdziele25Anna GrabaniaCatholicfemale4mOrdinariaFather: Basilius Grabania
31793.06.30Rozdziele40Joannes PregnarCatholicmale11dOrdinaria
41793.07.24Rozdziele29Gregorius DraganCatholicmale90Ordinaria
51793.10.15Rozdziele10Anna TylawskaCatholicfemale1Ordinaria
61793.10.07Rozdziele29Feuronia DraganowaCatholicfemale4mOrdinaria
71794.03.12Rozdziele22Eva FrinckaniaCatholicfemale60Ordinaria
81794.05.01Rozdziele22Theodorus FrinckoCatholicmale64Ordinaria
91794.11.05Rozdziele19Anna DziadkaniaCatholicfemale70Ordinaria
101794.11.06Rozdziele2Petrus OnyszczakCatholicmale80Ordinaria
111794.12.02Rozdziele57Ahaphia TelepkaCatholicfemale75Ordinaria
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00266.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.