Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Death records (1795)

Page 267 of dataset 142_6924
No.Death
Date
VillageHouseNameRelig.GenderAgeDeath
Cause
FatherMotherSpouseNotes
11795.01.09Rozdziele45Stephanus HolutaCatholicmale50Ordinaria
21795.01.09Rozdziele10Josephus TylawskiCatholicmale6dOrdinariaAndreas Tylawski
31795.01.16Rozdziele16Anastasia PopowiczkaCatholicfemale46Ordinaria
41795.02.14Rozdziele31Simeon DraganCatholicmale80Ordinaria
51795.03.02Rozdziele13Basilius TurekCatholicmale2mOrdinariaBasilius Turek
61795.04.16Rozdziele50Alexius HawrylakCatholicmale2mOrdinariaDaniel Hawrylak
71795.07.20Rozdziele60Anna TelepowaCatholicfemale43Ordinaria
81795.09.06Rozdziele2Joannes OnyszczakCatholicmale1OrdinariaJoannes Onyszczak
91795.09.11Rozdziele14Maria KarlakCatholicfemale1mOrdinariaJoannes Karlak
101795.10.01Rozdziele47Maria DudraCatholicfemale1OrdinariaPetrus Dudra
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00267.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.