Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Death records (1797–1800)

Page 269 of dataset 142_6924
No.Death
Date
Burial
Date
VillageHouseNameRelig.GenderAgeDeath
Cause
FamilyNotes
11797.04.02RozdzieleIrina KoscichaCatholicfemale80Ordinaria
21798.02.16Rozdziele59Maria FrinckowaCatholicfemale1Ordinaria
31798.03.07Rozdziele35Joannes TylawskiCatholicmale1y 9mOrdinaria
41798.09.26Rozdziele32Nikita LizakCatholicmale1OrdinariaCopy has “Nikita Dzik” but referring back to original (56_2069_0_0_5_0093.10) it should be “Nikita Lizak”
51799.04.13Rozdziele34Anna WojciowaCatholicfemale3mOrdinaria
61799.10.27Rozdziele10Theodorus TylawskiCatholicmale1Ordinaria
71799.11.29Rozdziele23Marianna DziadkowaCatholicfemale24Ordinaria
81799.12.06Rozdziele61Ahaphia DudrzyckaCatholicfemale50Ordinaria
91799.12.17Rozdziele24Eva KalityckaCatholicfemale60Ordinaria
101800.02.02Rozdziele19Joannes DziadokCatholicmale80Ordinaria
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00269.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.