Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1787–1790)

Page 27 of dataset 142_6924
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11787.01.21Rozdziele37Simon Dragan67YesHelena Draganka41Yes
21787.02.04Rozdziele44Joannes Telep24Marianna Tilawska20
31787.02.11Rozdziele31Stephanus Voycic24Agaphia Dziadicka22
41787.02.11Rozdziele17Elias Sembratowicz22Rosalia Bazylewicz17? DolinskiJoannes Bazylewicz
51787.09.30Rozdziele9Basilius Tylawski30YesAgatha Hawrylanka22
61788.09.01Rozdziele20Joannes Vanca23YesMarianna Lizakowa30
71789.02.15RozdzieleTheodorus Grabania23Maria Draganka23
81789.06.09Rozdziele32Theodorus Lizak30YesMaria Oniszczanka20
91789.11.04Rozdziele22Joannes Kaczor26YesSophia Frynckowa20
101790.01.21Rozdziele57Theodor Telep19Eva Grabaniowa15
111790.01.27Rozdziele44Basilius Fryncko27Theodosia Telepowa19
121790.01.27Rozdziele49Simon Turek24Anastasia Tylawska15
131790.04.25Rozdziele53Simon Rusin33YesMarya Borsuczka20
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00027.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.