Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Death records (1822–1824)

Page 282 of dataset 142_6924
No.Death
Date
VillageHouseNameRelig.GenderAgeDeath
Cause
FatherMotherSpouseNotes
11822.12.09Męcina Wielka75Thecla ZagorskaCatholicfemale3 9/12Variolae sed non causa parentum quia vaccinatio prracessis?Joannes Zagorski
21822.12.27Męcina Wielka44Zinovia MizikCatholicfemale2 1/2Morbo Pustullarum praecessit at tamen vaccinatioMarianna Mizik
31823.01.04Męcina Wielka48Josaphatus HermanCatholicmale1 3/12Morbo Pustullarum absque culpa parentum quia medicus non comparuitGregorius Herman
41823.01.06Męcina Wielka67Marianna JuszczakCatholicfemale11Variolae ast vaccinatio praecessit quapropter non causa parentumBasilius Juszczak
51823.01.10Męcina Wielka55Maximilianus BorykCatholicmale41OrdinariaTimotheus Boryk
61823.01.11Męcina Wielka44Anna MizikCatholicfemale19dVariolae absque causa parentumJoannes Mizik
71823.01.15Męcina Wielka14Anastasia ZywanikCatholicfemale4 11/12naturali variola non causa parentum quia tempore vaccinationis prohis hoc infirma fueratGeorgius Zywanik
81823.01.22Męcina Wielka55Tatianna BorykCatholicfemale3 1/2OrdinariaMaximilianus Boryk
91823.02.22Męcina Wielka21Josephus SmakułaCatholicmale1 1/2OrdinariaJoannes Smakuła
101823.02.26Męcina Wielka53Anna BorykCatholicfemale50OrdinariaTheodorus ChomikHiacinthus Boryk
111823.02.26Męcina Wielka13Michael KaczmarczykCatholicfemale2 1/2OrdinariaJoannes Kaczmarczyk
121823.06.16Męcina Wielka76Joannes KaczmarczykCatholicmale14Casu aqua suffocatusBasilius Kaczmarczyk
131823.06.16Męcina Wielka76Petrus KaczmarczykCatholicmale8Casu aqua suffocatusBasilius Kaczmarczyk
141823.07.27Męcina Wielka68Marianna KaczmarczykCatholicfemale50OrdinariaBasilius KaczmarczykJoannes Zelem
151823.09.30Męcina Wielka18Jacobus KretCatholicmale50casuAndreas Kret
161823.10.14Męcina Wielka11Theodorus KaczmarczykCatholicmale44OrdinariaBasilius Kaczmarczyk
171824.01.13Męcina Wielka14Justina ZywanCatholicfemale4 1/2OrdinariaGeorgius Zywan
181824.02.07Męcina Wielka47Anastasia ChomikCatholicfemale60OrdinariaTheodorus Chomik
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00282.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.