Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Death records (1801–1830)

Page 310 of dataset 142_6924
No.Death
Date
VillageHouseNameRelig.GenderAgeDeath
Cause
FatherMotherSpouseNotes
11828.12.26Pstrążne6Joannes ProkopikCatholicmale1 3/12NaturalisJoannes Prokopik
21829.02.01Pstrążne29Anna SzpakCatholicfemale54Ordinaria
31829.02.17Pstrążne15Euphimia HnatykCatholicfemale68Naturalis
41829.05.31Pstrążne18Maria KopczaCatholicfemale18NaturalisDamianus Kopcza
51829.10.10Pstrążne19Mathias StaszczakCatholicmale6/52OrdinariaBasilius Staszczak
61830.01.29Pstrążne15Gregorius HnatykCatholicmale4naturalisJoannes Hnatyk
71830.01.31Pstrążne24Antonius GuzyCatholicmale1/52OrdinariaAlexius Guzy
81830.03.23Pstrążne14Stephanus KopczaCatholicmale68naturalis
91830.04.30Pstrążne13Petrus KozakCatholicmale23HecticaMathias Kozak
101801.01.08Rozdziele50Anastasia HawrilakowaCatholicfemale6dOrdinaria
111801.01.12Rozdziele50Maria HawrilakowaCatholicfemale1mOrdinaria
121801.01.30Rozdziele7Anna PregnarowaCatholicfemale1Grassans
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00310.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.